Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИК ПО П РЧР 2021-2027 И НПВУ


1 2 3 4 5 6
Европейски Съюз

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Национален план за възстановяване и устойчивост и Фонд за справедлив преход.

Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

за включване в списъка на доставчиците на обучения на основание чл.9, ал.1 от Правилника за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход, приет с ПМС № 48/04.04.2023

Данни за доставчика на обучения
* задължително