Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Козметик Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Козметик Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Козметик Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Козметик София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Фризьор Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Фризьор Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Фризьор Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Фризьор София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сервитьор-барман Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сервитьор-барман Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сервитьор-барман Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сервитьор-барман София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Готвач Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Готвач Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Готвач Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Готвач София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Ресторантьор Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Ресторантьор Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Ресторантьор Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Ресторантьор София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Камериер Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед