Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Камериер Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Камериер Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Камериер Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Камериер София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Организатор Интернет приложения Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Организатор Интернет приложения Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Организатор Интернет приложения Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Организатор Интернет приложения София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оператор на компютър Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оператор на компютър Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оператор на компютър Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оператор на компютър София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оператор информационно осигуряване Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оператор информационно осигуряване София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист - информатик Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист - информатик Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист - информатик Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист - информатик София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Системен програмист Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Системен програмист Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Системен програмист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед