Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Системен програмист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Системен програмист София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Програмист Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Програмист Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Програмист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Програмист София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник по управление на индустриални отношения Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник по управление на индустриални отношения Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник по управление на индустриални отношения Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник по управление на индустриални отношения София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Офис - секретар Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Офис - секретар Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Офис - секретар Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Офис - секретар София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Офис - мениджър Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Офис - мениджър Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Офис - мениджър Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Офис - мениджър София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед