Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Икономист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Икономист София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник в малък и среден бизнес Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник в малък и среден бизнес Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник в малък и среден бизнес София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник в бизнес - услуги Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник в бизнес - услуги Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник в бизнес - услуги Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Сътрудник в бизнес - услуги София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед