Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Сътрудник в бизнес - услуги София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оперативен счетоводител Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оперативен счетоводител Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оперативен счетоводител Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Оперативен счетоводител София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансов отчетник Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансов отчетник Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансов отчетник Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансов отчетник София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансист Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансист София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансист Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансист Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансист Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Финансист София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Търговски представител Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Търговски представител Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Търговски представител Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Търговски представител София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Продавач - консултант Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед