Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Продавач - консултант Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Продавач - консултант Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Продавач - консултант Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Продавач - консултант София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Графичен дизайнер Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Графичен дизайнер Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Графичен дизайнер Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Графичен дизайнер София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Компютърен график Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Компютърен график Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Компютърен график Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Компютърен график София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Компютърен аниматор Бургас МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Компютърен аниматор Казанлък МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Компютърен аниматор Пловдив МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед
Компютърен аниматор София МАТЕВ - СТРОЙ Да Преглед

Страници

Първа страница « 1 2 3 4 5 6