Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Сътрудник в маркетингови дейности Русе "Миракал Уоркс" Да Преглед
Сътрудник в маркетингови дейности София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Търговски представител София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Търговски представител София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Продавач - консултант София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Продавач - консултант София "Миракал Уоркс" Да Преглед

Страници

Първа страница « 1 2