Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Организатор на туристическа агентска дейност Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Организатор на туристическа агентска дейност Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Организатор на туристическа агентска дейност София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Организатор на туристическа агентска дейност Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Организатор на туристическа агентска дейност Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Организатор на туристическа агентска дейност София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Хотелиер Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Хотелиер Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Хотелиер София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Организатор Интернет приложения Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Организатор Интернет приложения Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Организатор Интернет приложения София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист Батак АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Икономист София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед