Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Рамка на обучението Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Дигитална компетентност Електронна търговия София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Дигитална компетентност Google Analytics София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Дигитална компетентност Маркетинг автоматизация София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Дигитална компетентност Социални медии София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Дигитална компетентност Он-лайн маркетинг София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Дигитална компетентност Работа с Microsoft Office - начално и средно ниво София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Дигитална компетентност Работа с Microsoft Excel - начално, средно и напреднало ниво София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Дигитална компетентност Компютърно обучение София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Общуване на чужди езици Английски София "Миракал Уоркс" Да Преглед