Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците ПО П РЧР 2021-2027 И НПВУ

Рамка на обучението Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Цифрова компетентност - Средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) Средно ниво цифрова компетентност Хасково КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ СД Да Преглед
Цифрова компетентност - Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) Базово ниво цифрова компетентност Хасково КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ СД Да Преглед