Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Рамка на обучението Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Дигитална компетентност РАБОТА С ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ - WORD Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност РАБОТА С ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ - WORD Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност РАБОТА С ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ - WORD София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ (EXCEL) ЗА НАПРЕДНАЛИ Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ (EXCEL) ЗА НАПРЕДНАЛИ Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ (EXCEL) ЗА НАПРЕДНАЛИ София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност Работа с електронни таблици - Excel Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност Работа с електронни таблици - Excel Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност Работа с електронни таблици - Excel София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност Основи на PhotoShop (Photoshop basics) София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност Основи на компютрите - Word, Excel, Power Point, Internet Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност Основи на компютрите - Word, Excel, Power Point, Internet Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Дигитална компетентност Основи на компютрите - Word, Excel, Power Point, Internet София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Общуване на чужди езици Руски Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Общуване на чужди езици Руски Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Общуване на чужди езици Руски София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Общуване на чужди езици Немски Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Общуване на чужди езици Немски Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Общуване на чужди езици Немски София АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Общуване на чужди езици Испански Копривщица АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед
Общуване на чужди езици Испански Пирдоп АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ Да Преглед