Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Аниматор в туризма Варна "Миракал Уоркс" Да Преглед
Аниматор в туризма Варна "Миракал Уоркс" Да Преглед
Организатор на туристическа агентска дейност Варна "Миракал Уоркс" Да Преглед
Организатор на туристическа агентска дейност Варна "Миракал Уоркс" Да Преглед
Оператор на компютър София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Оператор на компютър София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Икономист Русе "Миракал Уоркс" Да Преглед
Икономист София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Икономист Русе "Миракал Уоркс" Да Преглед
Икономист София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Икономист Русе "Миракал Уоркс" Да Преглед
Икономист София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Икономист Русе "Миракал Уоркс" Да Преглед
Икономист София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Сътрудник в малък и среден бизнес София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Сътрудник в малък и среден бизнес София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Сътрудник в бизнес - услуги София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Сътрудник в бизнес - услуги София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Сътрудник в маркетингови дейности Русе "Миракал Уоркс" Да Преглед
Сътрудник в маркетингови дейности София "Миракал Уоркс" Да Преглед
Сътрудник в маркетингови дейности Русе "Миракал Уоркс" Да Преглед