Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците ПО П РЧР 2021-2027 И НПВУ

Обучение Място на провеждане Организация провеждаща обучението Сключено споразумение Действие
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи Хасково КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ Да Преглед
Помощник в строителството Хасково КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ Да Преглед
Помощник в строителството Хасково КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ Да Преглед
Оператор на компютър Хасково КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ Да Преглед
Сътрудник в малък и среден бизнес Хасково КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ Да Преглед
Оператор на компютър Хасково КОМП-ДОБРЕВА И СЪДРУЖИЕ Да Преглед