Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Организация провеждаща обучението: МАТЕВ - СТРОЙ
Място на провеждане:
  • София, София, ул. Веслец 17
  • София, Люлин 4, бл. 432 /До ДБТ-Люлин/
  • София, ул. Пиротска 98
  • София, ул. Трапезица №4, ет. 1, офис 4
  • София, ж.к. „Дружба“ 2, ул. Обиколна 36 – к-с „Г“
Информация за връзка: ул. Шипченска епопея 31, офис 22, Казанлък, office@kursove123.com, 0897948215, Милен Иванов Матев
Номер на лицензията: 201012874
Брой часове на обучението: 660
Код на професия по СППОО: 343020
Код на специалност по СППОО: 3430201