Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Организация провеждаща обучението: МАТЕВ - СТРОЙ
Място на провеждане:
  • Казанлък, 23 Пехотен Шипченски Полк , номер 6
  • Казанлък, бул. Розова долина 1 - вх. Б-етаж 1 - офис 1
Информация за връзка: ул. Шипченска епопея 31, офис 22, Казанлък, office@kursove123.com, 0897948215, Милен Иванов Матев
Номер на лицензията: 201012874
Брой часове на обучението: 660
Код на професия по СППОО: 343020
Код на специалност по СППОО: 3430201