Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Организация провеждаща обучението: АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ ЕООД
Място на провеждане:
  • Копривщица, ул. Бор 7
Информация за връзка: ул. Христо Белчев 21, ет. 2, офис 208, София, elena@advisorsjit.com, 0884886566, Елена Димитрова Льондева
Номер на лицензията: 2015121273
Брой часове на обучението: 960
Код на професия по СППОО: 345120
Код на специалност по СППОО: 3451204