Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020

Организация провеждаща обучението: БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ
Място на провеждане:
  • Асеновград, бул. България №2
  • Асеновград, бул. България №2
Информация за връзка: бул. България № 2, Асеновград, cpo_bfst@abv.bg, 359879828235, ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ХРИСТАКЕВ
Номер на лицензията: 2017121373
Брой часове на обучението: 960
Код на професия по СППОО: 813100
Код на специалност по СППОО: 8131001